Come Forward

Овластяване и подкрепа на ЛГБТ жертви на престъпления от омраза

Статус на проекта:
Приключил
Период на реализация:
24 месеца (октомври 2017 – октомври 2019)
Партньори:
Università degli Studi di Brescia, Italy; Avvocatura per i Diritti LGBTI, Italy; Cavaria, Belgium; Interfederal Centre for Equal Opportunities, Belgium; Institute for the Equal of Women and Men, Belgium; GLAS, Bulgaria; Bulgarian Lawyers for Human Rights Foundation, Bulgaria; Zagreb Pride, Croatia; Human Rights House Zagreb, Croatia; PRAKSIS, Greece; Colour Youth, Greece; The Greek Ombudsman, Greece; Háttér Társaság a Melegekért, Hungary; Lithuanian Gay League, Lithuania; Human Rights Monitoring Institute, Lithuania; Lambda Warszawa, Poland; Commissioner for Human Rights, Poland; Gabinet d’estudis Socials SCCL, Spain; Universitat de Girona, Spain; Galop, United Kingdom; ILGA-Europe, International organization; Transgender Europe, International organization

За проекта

„Come Forward“ е двугодишен проект, който имаше следните цели:

  • Увеличаване броя на специализираните центрове, които работят директно с жертви, чрез изграждане на капацитет на организации от гражданско общество и публични партньори на местно и национално ниво;
  • Подобряване достъпа до специализирана подкрепа чрез изграждане на капацитета на доставчиците на услуги за подкрепа на жертви;
  • Споделяне на добри практики, укрепване на международните и междуведомствени партньорства;
  • Информиране на обществото;
  • Овластяване на жертвите.

Резултати

В рамките на проекта проведохме изследване нивата на докладване на престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ, проучихме нуждите, свързани с подкрепа на жертвите, и идентифицирахме добрите практики. В резултат, проведохме обучения за предоставяне на подкрепа на жертви на анти-ЛГБТ престъпления от омраза. Обучихме 50 служители от сферата на правоприлагането, включително полицейски служители и служители на Комисията за защита от дискриминация. В рамките на проекта произведохме и два наръчника по темата за анти-ЛГБТ престъпления от омраза: „Разпознай и докладвай” (достъпен тук), който информира на ЛГБТИ хората как да действат ако станат жертви на анти-ЛГБТ престъпление от омраза, и „Подкрепа за жертви на анти-ЛГБТ престъпления от омраза. Наръчник за специалисти” (достъпен тук). Вторият наръчник е насочен към специалисти, които работят с жертви на престъпления: полицейски служители, адвокати, съдии, прокурори, психолози, социални работници.

Проблемът с престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ все повече бива разпознаван от международните организации и от редица правителства в Европа, но синхронизирани усилия за справяне с този феномен все още не са положени. За да се борим успешно с него е нужен ефективен междуведомствен отговор, който адресира едновременно недокладването на престъпленията и предоставянето на достъпни услуги за подкрепа на жертвите.