Diverse Identities in Sport

Разнообразни идентичности в спорта

Статус на проекта:
Приключил
Период на реализация:
24 месеца (2018-2019)
Партньори:
LEAP Sports, Шотландия; DISCOVER FOOTBALL, Германия; CIVIL WORKS ASSOCIATION, Унгария

За проекта

Този динамичен международен проект, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз, адресира неравенствата в сферата на спорта, срещани от ЛГБТИ хора. Той имаше за цел да повиши осведомеността относно различните подходи за стимулиране на участието и равния достъп на ЛГБТИ хората в спорта, както и да проучи достъпа, участието и видимостта на хората с различни идентичности в спортни дейности. Страните-участнички в проекта бяха България, Великобритания, Унгария и Германия, като във всяка от участващите държави бяха реализирани поредица от дейности за привличане на хора с различни идентичности, заедно с професионалисти от областта на спорта, с цел проучване на иновативни подходи към социалното приобщаване. Бяха идентифицирани петима атлети с разнообразни идентичности, които разказаха своите истории и предизвикателствата, с които са се сблъскали при професионално или любителско практикуване на спорт. Техните истории бяха заснети в документалния филм Game On – Queer Disruptions in Sport. Сред атлетите е и съпредседателя на Билитис – Пол Найденов, който във филма споделя за своя опит в академичното гребане. Резултатите от проекта и идентифицираните добри практики бяха представени в рамките на заключителна конференция в Берлин през есента на 2019 г, насочена към професионалисти от сферата на спорта. Целта на конференцията бе професионалистите да бъдат информирани за ползите от социалното включване на хора с разнообразни идентичности  в спорта.

Резултати

  • Оценка на приложението на Директива 2012/29/ЕС в България, която ще включва проучване и изготвяне на доклад с изводи и препоръки за възможни подобрения и законови промени. Ще бъде публикуван и Наръчник за процеса на оценка на прилагането на Директивата.
  • Предвижда се провеждането както на национални, така и на регионални обучения за специалисти на тема работа с жертви на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза.
  • Ще бъде проведена кампания сред ЛГБТИ общността и широката общественост, която да разпространи информация по темата анти-ЛГБТИ престъпленията от омраза. Чрез информационни срещи с ЛГБТИ общността ще бъде насърчавано докладването на този вид нарушения, а в рамките на кръгла маса и международна конференция, специалисти в сферата ще дискутират проблемът с анти-ЛГБТИ престъпленията от омраза и възможните начини за справяне с тях.
  • Поредица от срещи и събития ще бъдат насочени към изграждането на доверие и партньорство между органитена реда, прокурори и ЛГБТИ активисти, които да бъдат основа на бъдеща съвместна работа с цел справяне с анти-ЛГБТИ престъпленията от омраза.