Let’s Go By Talking

Защита на правата на жертвите на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза: Иновативни подходи чрез възстановително правосъдие

Статус на проекта:
Текущ
Период на реализация:
24 месеца (януари 2020 - декември 2021)
Партньори:
UNIVERSITAT DE BARCELONA, Испания; EUROPEAN FORUM FOR RESTORATIVE JUSTICE VZW, Белгия; UNIVERSITAT DE GIRONA, Испания; CAVARIA VZW, Белгия; STICHTING AVANS, Холандия; UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA, Италия; UNIWERSYTET WROCLAWSKI, Полша
Уеб сайт на проекта:

За проекта

Основната цел на проекта Let’s Go By Talking, финансиран по програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз, е да проучи и промотира прилагането на възстановително правосъдие в случаи на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза. Проектът ели още подобряване правата на жертвите и в тази връзка ще проучи нагласите на жертвите и на специалистите в сферата, както и действащото законодателство и програми за възстановително правосъдие в ЕС.

Основни дейности

  • Международен анализ на законодателството, свързано с възстановително правосъдие както и проучване на гледната точка на жертвите на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза и специалисти в сферата.
  • Идентифициране на нуждите от обучение и разработване на обучение за обучители по темата възстановително правосъдие и неговото приложение в случаи на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза.
  • Организиране на семинари за обмяна на опит и засилване на взаимодействието между организации и специалисти в сферата, вкл. информиране на широк кръг от експерти за положителните страни от прилагането на възстановително правосъдие в случаи на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза.