Not Just Words

Изграждане на национално движение срещу речта на омразата, която предизвиква антисемитизъм, хомофобия, трансфобия, ксенофобия и други форми на нетърпимост

Статус на проекта:
Текущ
Период на реализация:
24 месеца (януари 2020 - декември 2021)
Партньори:
Фондация „ГЛАС“; Асоциация на европейските журналисти в България; Организация на евреите в България „Шалом“
Уеб сайт на проекта:

За проекта

Основната цел на проекта Not Just Words, финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, е да подобри взаимодействието между няколко различни общности, които са засегнати от реч на омразата. Екипът по проекта си поставя за цел да създаде движение от съмишленици на национално ниво, което предотвратява и се бори срещу антисемитизма, хомофобията, трансфобията, ксенофобията и други форми на нетолерантност, като особен фокус се поставя върху включването на младежите в този процес.

Основни дейности

  • Изследване на човешкото лице на омразата, вкл. чрез заснемането на интервюта с хора, засегнати от реч на омразата, и такива, които използват реч на омразата, както и създаването на кратък филм „Лицето на омразата“, който ще бъде разпространен чрез различни медийни канали и отворени събития в пет големи града в България.
  • Работа с журналисти за повишаване на чувствителността по темата и спиране разпространението на реч на омразата в медийното пространство.
  • Изграждане на капацитет сред представители на различни засегнати общности за противопоставяне на речта на омраза и засилване на партньорствата между тях, посредством обучения за младежи от ЛГБТИ, еврейската общност и други уязвими групи в пет града в България.
  • Финално събитие, целящо ангажиране на разнообразни общности и съюзници по темата за противодействие на речта на омразата и консолидирането им в национално движение срещу омразата.