Общностен фонд на Сан Диего Прайд

Организиране на ЛГБТИ общността в България

Статус на проекта:
Приключил
Период на реализация:
12 месеца (януари 2020 – декември 2020)

За проекта

Билитис провежда многогодишна програма за организиране на общността, насочена към три конкретни уязвими групи – ЛГБТИ младежи, ЛБТ и куиър жени, транс и интерсекс хора. Целта на настоящия проект, финансиран от San Diego LGBT Pride, бе да създаде пространство за самоорганизиране на ЛГБТИ общността, насочено към разгръщане на потенциала на три от общностните групи на Билитис: BraveLab за ЛГБТИ младежи на възраст 14-29 години, QueerFemme за ЛБТ и куиър жени и небинарни хора, и TIA за транс и интерсекс хора и техните съюзници.

Обявяването на извънредно положение в резултат на разпространението на Covid-19 през март 2020 г, доведе до промяна в плана за реализация на проектните дейности. Ключова промяна бе затварянето на общностния център Rainbow Hub, което доведе до нуждата да преместим всички общностни срещи онлайн. Тази промяна обаче имаше и положителен ефект – дигиталното провеждане на общностните срещи позволи в тях да вземат участие хора от цялата страна, както и от чужбина.

Резултати

В рамките на проекта бяха реализирани повече от 12 общностни срещи на всяка от първоначално включените три групи в проекта. Непосредствено след началото на проекта, през януари 2020 г., беше създадена нова общностна група, насочена към bi+ хора, наречена BInonymous. Така общият брой участници в групите на Билитис за периода на проекта надхвърля 250 човека, взели участие в повече от 50 общностни срещи.