OpenDoors

Насърчаване на приобщаваща и компетентна здравна грижа за ЛГБТИ хора

Статус на проекта:
Текущ
Период на реализация:
24 месеца (септември 2019 - август 2021)
Партньори:
Háttér Society, Унгария; GLAS, България; Lambda Warsawa, Полша; University Of Brescia, Италия; University Of Girona, Испания; Surt, Испания

За проекта

Основната цел на проекта Open Doors, финансиран по програма “Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз, е намаляване на дискриминацията на ЛГБТИ хората в сферата на здравеопазването. Проектът има за цел също да проучи нуждите на медицински специалисти и да предостави обучение на здравни работници за повишаване на осведомеността за здравните нужди на ЛГБТИ хората.

Основни дейности

  • Провеждане на проучване за оценка на нуждите от обучение сред медицински специалисти и експерти
  • Изработване на кратко ръководство и наръчник за медицински специалисти, вкл. инструменти за електронно обучение
  • Реализиране на поредица от обучения за студенти и практикуващи здравни специалисти