Преход към и интеграция на ново работно място за ЛГБТ хора

Проект с водеща организация KliQ vzw (Белгия)

Статус на проекта:
Приключил
Период на реализация:
24 месеца (октомври 2017 – октомври 2019)
Партньори:
Cavaria (Белгия); Prague Pride (Чехия); Workplace Pride (Холандия); Prout at work and Unicorns in Tech (Global)

За проекта

Проектът си постави за цел подобряване на положението на всички ЛГБТ лица – и на по-широк кръг от  gender nonconforming лица – на пазара на труда, чрез анализ на факторите, които подобряват интеграцията на ново работно място.

Резултати

  • Набелязване на добри практики от партниращите страни за ЛГБТИ интеграция на работното място;
  • Разработване на методология включваща:
  • Нови инструменти за работодателите;
  • Тестване на новите инструменти в различни контексти на държавите; разпространение.