PREVENT

Промотиране на благосъстояние на работното място и оценка на рисковете за ЛГБТИ служители

Статус на проекта:
Текущ
Период на реализация:
24 месеца (октомври 2019 - септември 2021)
Партньори:
Фондация GLAS, България; CAVARIA VZW, Белгия; IDEWE, Белгия; ASSOCIACAO ILGA PORTUGAL, Португалия

За проекта

Основната цел на проекта PREVENT, финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, е да насърчи благосъстоянието на ЛГБТИ служителите и да намали риска от дискриминация на работното място. Проектът цели също да насърчи работодателите да изградят приобщаваща среда за своите служители както в обществения, така и в частния сектор, в Белгия, България и Португалия.

Основни дейности

  • Провеждане на проучване относно приложението на Европейското законодателство относно правата и безопасността на работното място.
  • Разработване на инструменти за оценка на рисковете за здравето и благосъстоянието на работното място, както и събиране и споделяне на съществуващи добри практики за превенция.
  • Разработване на дигитални обучителни инструменти и провеждане на обучение на работодатели и служители с цел превенция на дискриминацията на работното място.
  • Разпространение на резултатите и информиране на заинтересовани страни посредством организирането на поредица от събития и информационна кампания.