SpeakOut

Справяне с анти-ЛГБТИ речта на омразата и престъпленията от омраза

Статус на проекта:
Приключил
Период на реализация:
20 месеца (февруари 2019 – октомври 2020)
Партньори:
Associação ILGA Portugal, Португалия; Çavaria, Белгия; Estonian Human Rights Centre, Естония; FELGTB, Испания; Galop, Великопритания; Háttér Society, Унгария; LGL, Литва; MOZAIKA, Латвия
Уеб сайт на проекта

За проекта

Основната цел на проекта Speak Out, финансиран по програма “Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз, бе да подобри (онлайн) средата за ЛГБТИ хората в 9 страни-членки на ЕС: България, Белгия, Португалия, Естония, Испания, Великобритания, Унгария, Литва и Латвия. Проектът предвиждаше създаване на обучителни материали на тема анти-ЛГБТИ престъпления и реч на омраза, които да подпомогнат професионалистите, работещи с жертви на този вид престъпления, както и да информира ЛГБТИ хората за видовете онлайн престъпления от омраза, как да ги разпознават и докладват.

Резултати

  • Провеждане на проучване, насочено към три различни целеви групи – ЛГБТИ хора и техният опит с реч на омразата в онлайн пространството, представители на органите на реда и центровете за подкрепа на жертви и техният опит по темата, както и изследване употребата на възстановително правосъдие сред специалисти. Бяха проведени 12 качествени интервюта с професионалисти (полицейски служители, юристи, слуижители от центрове за подкрепа и медиация), а 250 ЛГБТИ българи взеха участие в онлайн анкета за опита им с анти-ЛГБТИ агресията онлайн.
  • Изработване на ресурси, включително информациония сайт SafeToBe (https://safetobe.eu/), който включва информация видовете анти-ЛГБТИ престъпления от омраза, как да си разпознаваме и докладваме, както и къде човек може да намери подкрепа ако е жертва или свидетел на такъв вид престъпление. Сайтът съдържа и богат набор от ресурси, създадени в рамките на проекта, които  включват “Наръчник за обучение на правоприлагащите органи за анти-ЛГБТИ престъпления от омраза”, съпътстван от две обучителни видеа, “Наръчник за възстановително правосъдие и анти-ЛГБТИ престъпления от омраза” и Доклад с резултатите от онлайн проучване сред 2538 представители на ЛГБТИ общността в страните партньори за опита им с онлайн агресията.
  • Ангажиране на специалисти от цяла Европа посредством организирането на международна онлайн конференция през октомври 2020, в която се включиха над 100 специалисти от цяла Европа, за да обменят опит и добри практики по темите възстановително правосъдие и анти-ЛГБТИ престъпления от омраза.