Проекти

Data-collection on cases of domestic violence

TBD

Партньори

Фондация ГЛАС

Data Collection about Domestic Violence against LGBTI People in Bulgaria

НЕ ПРОСТО ДУМИ

Не просто думи (Not Just Words): Изграждане на национално движение срещу речта на омразата, което се изправя срещу антисемитизма, хомофобията, трансфобията, ксенофобията и други форми на нетолерантност.

Основната цел на проекта ”Не просто думи“, финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, е да подобри солидарността и сътрудничеството между общности, които са засегнати от реч на омраза и да създаде национално движение от съюзници, което предотвратява и се бори срещу антисемитизма, хомофобията, трансфобията, ксенофобията и други форми на нетолерантност, като особен фокус се поставя върху включването на младежите в този процес.

Партньори

Фондация ГЛАС | Фондация Билитис | Асоциация на европейските журналисти в България | Организация на евреите в България „Шалом“

CALL IT HATE

Международният проект ”Наречи я омраза (Call It Hate): повишаване на осведомеността за анти-ЛГБТ престъпления от омраза” беше реализиран в България от Фондация ГЛАС от януари 2018 г. до декември 2019 г. и включваше количествено и качествено изследване, обучения, комуникационна кампания и международна конференция. Кампанията stophate.bg спомогна за повишаване на осведомеността за престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ+ хората сред широката общественост и вътре в ЛГБТИ+ общностите, за осъзнаване на необходимостта от докладване, както и за овластяване на жертвите на подобни престъпления.

Партньори

Фондация ГЛАС, България | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA, Италия | ÇAVARIA, Белгия | ZAGREB PRIDE, Хърватия | HÁTTÉR SOCIETY, Унгария | LITHUANIAN GAY LEAGUE, Литва | LAMBDA WARSAW, Полша | MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA, Полша | GALOP, Великобритания | TENI, Ирландия | LEGEBITRA, Словения | FACULTY OF ARTS – UNIVERSITY OF LJUBLJANA, Словения | HATE AND HOSTILITY RESEARCH GROUP, Ирландия

Дъга над омразата:

Повишаване капацитета на специалисти за оказване на подкрепа на жертви на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза в България.

Основната цел на проекта Дъга над омразата, финансиран по Програма “Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз, е да повиши капацитета на професионалистите, работещи с жертви на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза. Проектът предвижда извършването на оценка на приложението на Европейската директива за правата на жертвите на престъпления (Директива 2012/29/EС) и разработването на документ с препоръки за нейното транспониране с оглед на нуждите на ЛГБТИ хората в България. На национално ниво, проектът цели и повишаване информираността на хора от ЛГБТИ общността относно последствията от хомофобските и трансфобски престъпления от омраза, и генериране на подкрепа за промяна на законодателството по отношение на този вид престъпления.

Партньори

Фондация ГЛАС | Фондация Билитис | Младежка ЛГБТ Организация “Действие”

Имаш нужда от съдействие?