Ресурси

Помощ за всички, станали жертва на престъпление от омраза
Графика с данни от национално представително проучване за нивата на приемане на ЛГБТИ хора в България през 2018 г.
Ръководство за установяване на неизпълнение на задълженията на държавите членки, произтичащи от Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (Директивата за правата на жертвите).
НЕИЗПЪЛНЕНИЕ на задълженията на държавите членки, произтичащи от Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления
Препоръки за законодателни промени по отношение на престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ хора в България и въвеждане на политики в защита на правата на жертвите
Препоръки към правителството на България за изпълнение на задълженията, произтичащи от Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления с които да се подобри достъпът до правосъдие на ЛГБТИ лица

Имаш нужда от съдействие?